søndag 10. januar 2010

Andre utgaver.

Utgaver av Luthers skrifter:


Ved siden av den store Weimar-utgaven av alt det Luther har skrevet, finne det også noen andre større samlinger og utgaver.


"Erlangen-Ausgabe" kom ut i årene 1826-57 i Tyskland, bind 1-67.


"Walchs utgave" har også vært brukt som utgangspunkt for oversettelse, 1-24, fra 1740-.
I denne utgaven er det to kommentarer til Genesis (1. Mose). Her kaller vi dem den lille kommentar fra 1523-26 og den store kommentaren som først ble ferdig i 1545, året før han døde etter flere år med forelesninger.


Et større utvalg av hans skrifter utgitt av O. Clemen, bind 1-8. Ny utgave i Berlin 1950.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar