fredag 8. januar 2010

Concordia-utgaven.

Denne utgaven på engelsk kalles også

the American Edition. 

Det er en engelsk oversettelse av Luthers skrifter i 56 bind utgitt av Concordia Publishing House i St. Louis, Missouri, USA. Dette har gjort Luthers skifter mer tilgjengelig for flere mennesker.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar