fredag 8. januar 2010

BIBELKOMMENTARER.

Her skal vi samle alle Luthers kommentarer til bibelske bøker. De er hentet fra Concordia-utgaven.


G.T.:
1. Mosebok.
5. Mosebok.
2. Sam. 23, 1-7.
Salmenes bok - utvalgte salmer.
Forkynneren (Notes on Ecclesiastes).
Høysangen (The song of Salomon).
Profeten Jesaja.


De små profeter:
Hosea
Joel
Amos
Obadja
Mika
Nahum
Sefanja
Haggai
Malaki
Jona
Habakkuk
Sakarja.


N.T.:


Mat. 5-7. Bergprekenen.
Luk. 1, 46-55.
Johannes-evangeliet.
Romerbrevet.
1. Korinterbrev kap. 7.
1. Korinterbrev kap. 15.
Galaterbrevet - den lille kommentar.
Galaterbrevet - den store kommentar.
1. Timoteus brev.
Titus brev.
Brevet til Filemon.
Hebreerbrevet.
1. Peters brev.
2. Peters brev.
Judas brev.
1. Johannes brev.
---

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar