fredag 8. januar 2010

Utvalg av Luthers skrifter.

Det er utgitt flere utvalg av Luthers bøker på flere språk. Her skal vi nevne et par av dem:

A . Verker i utvalg 1-6. 
Denne utgaven kom i 1979 og var redigert av Inge Lønning og Tarald Rasmussen m. fl.. Her er både Luthers spesielle reformasjonsskifter med og utfrag av noen bibelfortolkinger.


B. Skrifter i utvalg (dansk), 1-9.
Denne serien begynte i 1976 og ble avsluttet i 1996 og ble utgitt på Credo forlag, København. Her er bl. a. en fullstendig utgave av Luthers store kommentar til Galaterbrevet, samt prekener, artikler, katekisme og andre reformasjonsskrifter.

Begge disse skriftene er svært nyttige for å sette seg inn i Luthers lære og den lutherske teologi. Begge serier er benyttet av både teologer og lekfolk.

Flere andre serier har vært utgitt, både på tysk (Ausgewälte Werke, 1-6 1951-; og Luthers skrifter i udvalg (dansk), 1- 5, 1980-1983; En eldre dansk utgave kom i 1910-14 i 5 bind.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar