fredag 8. januar 2010

Enkeltbøker.

Her skal vi liste opp en del bøker av Martin Luther,  utgitt på flere språk. Den blir på ingen måte fullstendig.


1. Norsk-danske utgaver.


BIBELKOMMENTARER:
1. Mosebok, b. 1-2. Utgitt i Christiania 1863-64 på Grams forlag. "Dr. Martin Luthers Udførlige Udlæggelse af første Mosebog." 1090 + 1247 s.


Galaterbrevet, 1902. "Udlæggelse af Galaterbrevet," trykt i Helsingør, oversatt etter Walchs tyske utgave og utgitt av "Evgl. luth. Missionsforening" i Danmark. 783 s.


Galaterbrevet b. 1-2, 1981, utgitt av Credo forlag i serien Skrifter i utvalg. Denne utgaven har fortløpende henvisninger til bind sidetall i Weimar-utgaven.


Davids 51. salme, Luther forlag 1975. 224 s.


Brudesang, Salme 45. Olsens forlag Kristiansand, 1865, oversatt etter Walchs utgave. 264 s.


De sju botssalmene. Utgitt 2005 av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK). 107 s.


Herren er min hyrde. Salme 23 m.m. Utgitt i 1942 av Martinussens forlag. 110 s.


Mat. 5-7. Bergprekenen. Oversatt av A. Sagen. Christiania 1867. 
ANDRE SKRIFTER.
Hvordan skal livet leves? Om de gode gjerninger. Utgitt av Norges Lutherlag i 1936. 151 s.


Kristi hellige lidelse, utgitt av Norges Lutherlag.


Udvalg af Luthers reformations-skrifter. Oversatt av Kristian Olsen etter Walchs og Gerlachs utgaver. Utgitt av Bibliotek for de tusen hjem, Høvik. Trykt i Kristiania. Inneholder bl.a de 95 teser, en del brev, om avlat og nåde, om et kristenmenneskes frihet, om klosterløftene m.m. 127 s.


Luthers fortaler, 1934, samt en Haandbog eller register over emner med skriftsteder. 254 s.


De saksiske visitasjonsartikler av 1528, ved Martin Luther og Philip Melancthon. Lunde 1998. 95 s.


Jødene og deres løgne. 1542. Utgitt på dansk i 1972 etter en utgave fra 1938, med hakekorsmerket på, ved DNS U's forlag. Om dette er en rett oversettelse, kan jeg ikke uttale meg om.


Levende Luther. Utvalg ved Inge Lønning. 1967. 282 s.


Luthers reformasjon. Utvalg ved Tarald Rasmussen. 2004. 310 s.


Lutherboken, ved S. Lerfeldt. Luthers liv belyst ved hans skrifter. Sitat. Lunde 1977. 240 s.


Hva sier Luther? Lutherleksikon av Kurt Aland. Lunde 1974.


PREKENER:
Dr. Martin Luthers Prekener 1-2. Utgitt i 1949 av Den evang. luth- Frikirkelige menighet. 638 + 638 s.


Gled deg, Guds menighet. Husandaktsbok 1949. 347 s.


Bibelske skatkiste. Andagtsbog (dansk). 1944.  251 s.


Den lille katekisme. Beregnet på barn.


Den store katekisme. Beregnet på lærere og voksne.


Hovedverker av den kristne litteratur, bind III: Martin Luther. 1968.
2. Engelske utgaver.
The Complete sermons of Martin Luther, I-VII. Baker Book House 2000. 


Commentary on the Epistle to the Galatians (Large print).1531/1535. Luthers store kommentar til Galaterbrevet.


A commentary on St. Paulus epistle to the Galatians. Abridged edition. Zondervan. 282 s.


Lectures on Galatians 1519. Luthers lille kommentar til Galaterbrevet.


Commentary on Romans. 1515-16. Kregel. 1977. 220 s.


A treatise on Good works, 1520. 2006. 191 s. Large print.


On the bondage of the will. APA 1971. 162 s.


A compend of Luther's theology. Westminster 1943. 253 s. Utdrag av Luthers skrifter om utvalgte emner.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar